لیست جدیدترین محصولات


 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالغ-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"سبد-گل-کاترین-کاری-بسیار-زیبا-با-ترکیبی-از-گل-هایی-چون-انتریوم،-لیلیوم-و-رز-کار-شده-در-ابعادی-حدود-۴۵-در-ارتفاع-٧٠-سانتیمترspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  سبد گل کاترین 141

  تحویل کالغ در بازه زمانی 2الی3 ساعتهسبد گل کاترین کاری بسیار زیبا با ترکیبی از گل هایی چون انتریوم، لیلیوم و رز کار شده در ابعادی حدود ۴۵ در ارتفاع ٧٠ سانتیمتربا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجو...

  750,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppسبد-گل-روژان-پر-شده-با-50-شاخه-رز-به-سبک-کلاسیک-آماده-ی-انتقال-حس-خوب-شما-به-عزیزانتان-است-ppابعاد-سبد-45-در-45-سانتیمترpp-style"text-align-center"span-style"color-800080"strongspan-style"font-size-12pt"رنگ-سبد-با-توجه-به-موجودی-فروشگاه-ممکن-است-تغییر-کند-spanstrongspanp

  سبد گل روژان 227

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهسبد گل روژان پر شده با 50 شاخه رز به سبک کلاسیک آماده ی انتقال حس خوب شما به عزیزانتان است.ابعاد سبد 45 در 45 سانتیمتررنگ سبد با توجه به موجودی فروشگاه ممکن است تغییر کند.

  600,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"color-ff0000-font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی-3ساعتهspanstrongppباکس-گل-پرنیان-با-ابعاد-١۵-در-١۵-سانتیمتر-و-ارتفاعی-در-حدود-٣٠-سانتیمتر-از-جنس-چوب-با-روکش-چرمی-کاری-بسیار-زیبا-با-گلهایی-چون-رز-مینیاتوری-،-داودی-خوشهzwnjای،-آلستر-و-مریا،-گل-عروس-و-----به-سبک-زیبایی-دیزاین-شده-است-pp-style"text-align-center"strongspan-style"color-ff9900-font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongp

  باکس گل پرنیان 316

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی 3ساعتهباکس گل پرنیان با ابعاد ١۵ در ١۵ سانتیمتر و ارتفاعی در حدود ٣٠ سانتیمتر از جنس چوب با روکش چرمی کاری بسیار زیبا با گلهایی چون رز مینیاتوری ، داودی خوشه‌ای، آلستر و مریا، گل عروس و.... به سبک زیبایی دیزاین شده است.با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان ...

  220,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-right"span-style"font-size-10pt"سبد-آترین-کاری-بسیار-زیبا-با-ترکیب-گلهایی-چون-آنتریوم،-رز،-لیلیوم-اورینتال،-داودی-و-برگ-آرایی-ویژه-با-ابعادی-حدود-۴۰-سانتی-متر-در-ارتفاع-۶۰-تا-۷۰-سانتیzwnjمترspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"nbspspanstrongspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"nbspspanstrongspanp

  سبد گل آترین 160

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهسبد آترین کاری بسیار زیبا با ترکیب گلهایی چون آنتریوم، رز، لیلیوم اورینتال، داودی و برگ آرایی ویژه با ابعادی حدود ۴۰ سانتی متر در ارتفاع ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متربا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این ...

  360,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-10pt"سبد-گل-سالینا-ترکیبی-از-گل-آنتریوم،-رز-،-لیلیوم،-آلستر-و-مریا-و-داودی-خوشه-ای-که-بر-روی-باکس-چرمی-سفید-کار-شده-spanpp-style"text-align-center"strongspan-style"color-ff9900-font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongppnbspp

  سبدگل سالینا 159

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهسبد گل سالینا ترکیبی از گل آنتریوم، رز ، لیلیوم، آلستر و مریا و داودی خوشه ای که بر روی باکس چرمی سفید کار شده.با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی...

  350,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanpullispan-style"font-size-10pt"باکس-بسیار-زیبا-و-منحصرnbspبه-فرد-ثمر-متشکل-شده-از-گل-هایی-چون-داوودی-و-آلستر-و-مریا-به-سبک-بهاره-که-حس-و-حال-بهار-را-برای-شما-زنده-می-کند-این-باکس-از-کیفی-حصیری-از-جنس-چوب-ساخته-شده-که-ابعادی-حدود-30-سانتیمتر-در-ارتفاع-50-سانتیمتر-دارد-spanliulp-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"color-ff9900"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  باکس ثمر 371

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس بسیار زیبا و منحصر به فرد ثمر متشکل شده از گل هایی چون داوودی و آلستر و مریا به سبک بهاره که حس و حال بهار را برای شما زنده می کند.این باکس از کیفی حصیری از جنس چوب ساخته شده که ابعادی حدود 30 سانتیمتر در ارتفاع 50 سانتیمتر دارد.با توجه به فصلی بودن برخی...

  245,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"دسته-گل-سیبا-ترکیبی-از-۶۰-شاخه-رز-قرمز-با-ساقه-های-بلند-که-به-سبک-زیبایی-دیزاین-شده-است-spanp

  دسته گل سیبا 530

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل سیبا ترکیبی از ۶۰ شاخه رز قرمز با ساقه های بلند که به سبک زیبایی دیزاین شده است.

  600,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt-color-ff0000"strongتحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهstrongspanppباکس-رخnbspکاری-بسیار-خاص-با-جامی-ماندگار-از-جنس-پلی-استر-با-۷شاخه-رز-قرمز-تقدیم-میگرددp

  باکس رخ 399

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس رخ کاری بسیار خاص با جامی ماندگار از جنس پلی استر با ۷شاخه رز قرمز تقدیم میگردد

  240,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppstrongspan-style"font-size-10pt"سبد-گل-لیانا-با-ابعادی-در-حدود-۳۰-در-۴۰-سانتیمتر-و-ترکیبی-از-۲۰-شاخه-رز-قرمز-که-با-گل-عروس-به-سبک-زیبایی-دیزاین-شده-استspanstrongpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  سبد گل لیانا 158

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهسبد گل لیانا با ابعادی در حدود ۳۰ در ۴۰ سانتیمتر و ترکیبی از ۲۰ شاخه رز قرمز که با گل عروس به سبک زیبایی دیزاین شده استبا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نب...

  345,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-10pt"باکس-سندرا-ترکیبی-از-گلهایی-به-سبک-بهاره-متشکل-از-رز-مینیاتوری،-داودی-خوشه-ای،-لیسیانتوس،-گل-عروس-درون-باکس-فلزی-که-یک-بادکنک-بزرگ-رو-در-دل-خودش-جا-داده-و-یک-عالمه-حس-خوب-رو-به-مخاطب-تون-منتقل-میکنهspan-ppstrongspan-style"color-800080-font-size-10pt"(-رنگ-بادکنک-و-رنگ-باکس-فلزی-با-توجه-به-موجودی-فروشگاه-و-هارمونی-رنگ-گلها-تغییر-میکند)spanstrongpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  باکس سندرا 354

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3ساعتهباکس سندرا ترکیبی از گلهایی به سبک بهاره متشکل از رز مینیاتوری، داودی خوشه ای، لیسیانتوس، گل عروس درون باکس فلزی که یک بادکنک بزرگ رو در دل خودش جا داده و یک عالمه حس خوب رو به مخاطب تون منتقل میکنه.( رنگ بادکنک و رنگ باکس فلزی با توجه به موجودی فروشگاه و هارمونی ر...

  260,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppstrongspan-style"font-size-10pt"باکس-تبسم-با-ابعاد-۱۵-در-۱۵-سانتی-متر-متشکل-از-۹-شاخه-رز-قرمز-درون-باکس-پلکسی-شفاف-،-هدیه-ای-زیبا-و-خاص-spanstrongp

  باکس تانیا 319

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس تبسم با ابعاد ۱۵ در ۱۵ سانتی متر متشکل از ۹ شاخه رز قرمز درون باکس پلکسی شفاف ، هدیه ای زیبا و خاص.

  195,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-10pt"باکسی-جذاب-از-جام-شیشه-ای-با-روکشی-مخمل-به-رنگ-زرشکی-با-ترکیبی-از-گلهای-رز-مینیاتوری،-داودی-خوشه-ای،-لیسیانتوس،-ارکیده-و-یک-سری-برگ-هایی-تزئینی-که-کار-ما-خاص-کرده،برای-خاص-پسندان!spanpp-style"text-align-center"span-style"font-size-10pt-color-ff9900"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanp

  باکس ژیوا 291

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکسی جذاب از جام شیشه ای با روکشی مخمل به رنگ زرشکی با ترکیبی از گلهای رز مینیاتوری، داودی خوشه ای، لیسیانتوس، ارکیده و یک سری برگ هایی تزئینی که کار ما خاص کرده،برای خاص پسندان!با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرا...

  260,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی-3-ساعتهspanstrongppبا-باکس-دلاویز-شور-و-شادی-و-شیرینی-رو-یکجا-تقدیم-کنید-ترکیبی-از-۸-شاخه-رز-همراه-با-پاستیل-های-خوشمزه-و-دوست-داشتنی-در-دو-فضای-مجزا-درون-باکس-قلبی-(ابعاد-باکس-۱۵-در-۱۵-سانتی-متر)p

  باکس دلاویز 302

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی 3 ساعتهبا باکس دلاویز شور و شادی و شیرینی رو یکجا تقدیم کنید ترکیبی از ۸ شاخه رز همراه با پاستیل های خوشمزه و دوست داشتنی در دو فضای مجزا درون باکس قلبی (ابعاد باکس ۱۵ در ۱۵ سانتی متر)

  170,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"دسته-گل-زیبای-راویnbsp-۷-شاخه-رز-قرمزnbsp-nbspکه-به-همراه-سبزه-و-برگ-و-کاغذ-دیزاین-شده-استspanp

  دسته گل راوی 529

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل زیبای راوی  ۷ شاخه رز قرمز   که به همراه سبزه و برگ و کاغذ دیزاین شده است

  120,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-قرمز-تمام-مخمل-رایان-با-ابعاد-۲۵-در-۲۵-سانتی-متر-کاری-خاص-جهت-خاص-پسندان-با-ترکیب-گلهایی-چون-داودی،-میخک،-رز-مینیاتوری-و-یک-سری-برگ-های-تزئینی-به-سبک-بهاره-کار-شده-spanpp-style"text-align-center"strongspan-style"color-ff9900-font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongp

  باکس گل رایان 398

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس قرمز تمام مخمل رایان با ابعاد ۲۵ در ۲۵ سانتی متر کاری خاص جهت خاص پسندان با ترکیب گلهایی چون داودی، میخک، رز مینیاتوری و یک سری برگ های تزئینی به سبک بهاره کار شده.با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دار...

  325,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3ساعتهspanstrongpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt"جام-النا-کاری-بسیار-زیبا-با-ترکیبی-از-۷۰-شاخه-رز-قرمز-با-ارتفاع-حدود-یک-متر-کار-شده-استspanp

  جام النا 157

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3ساعتهجام النا کاری بسیار زیبا با ترکیبی از ۷۰ شاخه رز قرمز با ارتفاع حدود یک متر کار شده است

  900,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt"strongspan-style"color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt"آبzwnjپاش-ریوا-از-جنس-سفال-و-با-ترکیبی-از-رز-مینیاتوری-ویک-سری-گل-های-بهاری-که-به-سبک-زیبایی-دیزاین-شده-برایnbsp-سلیقه-های-خاص!spanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt"ابعاد-با-گل-کار-شده-حدود-۳۰-سانتی-متر-در-ارتفاع-۳۰-سانتی-مترspanpp-style"text-align-center"strongspan-style"color-ff9900"span-style"font-size-12pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شدspan-spanstrongp

  گلدان آبپاش ریوا 397

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتآب‌پاش ریوا از جنس سفال و با ترکیبی از رز مینیاتوری ویک سری گل های بهاری که به سبک زیبایی دیزاین شده برای  سلیقه های خاص!ابعاد با گل کار شده :حدود ۳۰ سانتی متر در ارتفاع ۳۰ سانتی متربا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% ا...

  175,000 160,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-14pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-12pt"دسته-گل-کارن-کاری-ساده-و-ژرنال-با-ترکیبی-از-۲۰-شاخه-رز-هلندی-قرمز-ممتاز-که-درون-کاغذ-رنگی-کار-شدهspan-p

  دسته گل کارن 527

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل کارن کاری ساده و ژرنال با ترکیبی از ۲۰ شاخه رز هلندی قرمز ممتاز که درون کاغذ رنگی کار شده.

  225,000 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گل فروشی اینترنتی فلورا است

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید