لیست جدیدترین محصولات


 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-رافائل-دیزاین-شده-با-میخک-مینیاتوری-قرمز-درون-باکس-چرمی-مشکی-که-یک-خرس-کوچک-بامزه-در-وسط-گلها-خودنمایی-میکند-spanp

  باکس رافائل 367

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس رافائل دیزاین شده با میخک مینیاتوری قرمز درون باکس چرمی مشکی که یک خرس کوچک بامزه در وسط گلها خودنمایی میکند.

  145,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-zwnjدر-بازه-زمانی2-الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"پکیج-بسیار-زیبا-ترکیبی-از-خرس-و-شکلات-و-گل-رز-درون-باکسی-از-جنس-فومیزه-سفید-با-درب-شيشه-ایspanpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-10pt-color-ff9900"10تا15-درصد-امکان-تغییر-در-سفارش-وجود-داردspanstrongp

  باکس راعی 212

  تحویل کالا ‌در بازه زمانی2 الی3 ساعتهپکیج بسیار زیبا ترکیبی از خرس و شکلات و گل رز درون باکسی از جنس فومیزه سفید با درب شيشه ای10تا15 درصد امکان تغییر در سفارش وجود دارد

  475,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-المیرا-کاری-بسیار-زیبا-با-ترکیبی-از-گلهایی-چون-میخک-مینیاتوری،-داودی-خوشه-ای-و-گل-عروس-تشکیل-شدهspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  باکس گل المیرا 209

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس المیرا کاری بسیار زیبا با ترکیبی از گلهایی چون میخک مینیاتوری، داودی خوشه ای و گل عروس تشکیل شدهبا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی از گلها و...

  270,000 245,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2-الی-3-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-12pt"باکس-گل-زیکو-کاری-بسیار-زیبا-از-جنس-مخمل-که-درب-باکس-پلکسی-شیشه-ای-که-٩-شاخه-رز-درون-ان-قرار-گرفتهspanp

  باکس گل زیگو 206

  تحویل کالا در بازه زمانی 2 الی 3 ساعتهباکس گل زیکو کاری بسیار زیبا از جنس مخمل که درب باکس پلکسی شیشه ای که ٩ شاخه رز درون ان قرار گرفته

  400,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanpp-style"text-align-center"span-style"font-size-10pt"باکس-سوپرایزی-ریحان-با-پوشش-مخملی-مشکی-و-با-ترکیبی-از-گل-رز-مینیاتوری،-میخک-و-داودی-کاری-بسیار-زیبا-و-خاصspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  باکس ریحان 378

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس سوپرایزی ریحان با پوشش مخملی مشکی و با ترکیبی از گل رز مینیاتوری، میخک و داودی کاری بسیار زیبا و خاصبا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی از گل...

  275,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-گل-ترحيم-کاری-زیبا-با-ترکیب-گلهایی-چون-لیلیوم،-رز،-داودی-و-میخک-و-مریم-با-دو-عدد-شمع-مشکی-که-وسط-باکس-دیزاین-شدهnbspspanppspan-style"font-size-10pt"طول-باکس-حدود-۵٠-سانتی-مترspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff6600"strongspan-style"font-size-10pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  باکس گل ترحیم 61

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتباکس گل ترحيم کاری زیبا با ترکیب گلهایی چون لیلیوم، رز، داودی و میخک و مریم با دو عدد شمع مشکی که وسط باکس دیزاین شده طول باکس حدود ۵٠ سانتی متربا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طب...

  500,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt-color-800000"strongspan-style"color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-تدی-ترکیبی-از-گل-داودی،-شکلات-و-عروسک-خرسی-که-درون-باکس-قلبی-به-ابعاد-حدود-٢٠-در-٢٠-سانتیمتر-دیزاین-شدهspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"رنگ-گل-در-صورت-موجود-نبودن-تغییر-میکندspanstrongspanp

  باکس گل تدی 376

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتباکس تدی ترکیبی از گل داودی، شکلات و عروسک خرسی که درون باکس قلبی به ابعاد حدود ٢٠ در ٢٠ سانتیمتر دیزاین شدهرنگ گل در صورت موجود نبودن تغییر میکند

  165,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000-font-size-12pt"strongتحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-گل-شیدان-کاری-بسیار-زیبا-و-شیک-با-ابعاد-١٠-در-١٠-سانت-که-با-ترکیبی-از-گل-رز-و-داودی-دیزاین-شده-استspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900-font-size-10pt"strong(رنگ-باکس-به-نسبت-موجودی-ثابت-نمی-باشد-و-تغییر-میکند)strongspanp

  باکس گل شیدان 374

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتباکس گل شیدان کاری بسیار زیبا و شیک با ابعاد ١٠ در ١٠ سانت که با ترکیبی از گل رز و داودی دیزاین شده است(رنگ باکس به نسبت موجودی ثابت نمی باشد و تغییر میکند)

  150,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt-color-ff0000"strongتحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-جیوا-ترکیبی-از-گل-داودی-و-شکلات-درون-یک-باکس-مثلثی-شکل-با-ابعاد-١٨-در-١٨-سانتیمتر-spanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-12pt"(باکس-فوق-از-چند-رنگ-تشکیل-شده-که-به-نسبت-موجودی-رنگ-باکس-و-رنگ-گل-مشخص-میzwnjگردد)spanstrongspanp

  باکس گل جیوا 372

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس جیوا ترکیبی از گل داودی و شکلات درون یک باکس مثلثی شکل با ابعاد ١٨ در ١٨ سانتیمتر.(باکس فوق از چند رنگ تشکیل شده که به نسبت موجودی رنگ باکس و رنگ گل مشخص می‌گردد)

  125,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2-الی-3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"دسته-گل-دوست-داشتنی-ملیسا-دیزاین-شده-با-گل-داودی-خوشه-ای-spanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-12pt"رنگ-گل-داوودی-با-توجه-به-موجودی-از-بین-رنگ-های-مشابه-موجود-جایگزین-میگردد-spanstrongspanp

  دسته گل ملیسا 534

  تحویل کالا در بازه زمانی 2 الی 3 ساعتهدسته گل دوست داشتنی ملیسا دیزاین شده با گل داودی خوشه ای.رنگ گل داوودی با توجه به موجودی از بین رنگ های مشابه موجود جایگزین میگردد.

  135,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2-الی-3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-گل-ترحیم-کاری-زیبا-با-ترکیب-گل-هایی-چون-مریم،-رز،-داودی،-لیلیوم،-لیسیانتوس،-و-آلستر-مریا-با-دو-عدد-شمع-مشکی-که-وسط-باکس-کار-شده-با-خیلی-مختصر-برگ-آراییnbspnbspspanppspan-style"font-size-10pt"طول-باکس-حدود-۵٠-تا-۶٠-سانت-میباشدspanpp-style"text-align-center"strongspan-style"color-ffcc00"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongp

  باکس گل ترحیم 60

  تحویل کالا در بازه زمانی 2 الی 3 ساعتهباکس گل ترحیم کاری زیبا با ترکیب گل هایی چون مریم، رز، داودی، لیلیوم، لیسیانتوس، و آلستر مریا با دو عدد شمع مشکی که وسط باکس کار شده با خیلی مختصر برگ آرایی  طول باکس حدود ۵٠ تا ۶٠ سانت میباشدبا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشا...

  620,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2-الی-3-ساعتهspanstrongspanppدسته-گل-ناره-کاری-بسیار-زیبا-که-ترکیبی-از-٢۵-شاخه-رز-قرمز-با-کاغذی-از-جنس-الیاف-به-رنگ-مشکی-دیزاین-شده-p

  دسته گل ناره 531

  تحویل کالا در بازه زمانی 2 الی 3 ساعتهدسته گل ناره کاری بسیار زیبا که ترکیبی از ٢۵ شاخه رز قرمز با کاغذی از جنس الیاف به رنگ مشکی دیزاین شده.

  545,000 تومان
 • p-style"text-align-right"span-style"font-size-10pt"این-تاج-گل-ترکیبی-از-گل-لیلیوم،-داودی،-لیسیانتوس-و-رز-کار-شده-بر-روی-سه-پایه-فلزی-میباشد-spanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-10pt"✅ارتفاع-تقریبی-١۶٠-سانتی-مترspanp

  تاج گل ترحیم 59

  این تاج گل ترکیبی از گل لیلیوم، داودی، لیسیانتوس و رز کار شده بر روی سه پایه فلزی میباشد.✅ارتفاع تقریبی ١۶٠ سانتی متر

  1,650,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-گل-باربارا-ترکیبی-از-گل-و-بادکنک-کاری-بسیار-جذاب-و-شاد-جهت-هدیه-به-عزیزانتان-❤spanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900-font-size-10pt"strongبا-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-strongspanp

  باکس گل باربارا 312

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس گل باربارا ترکیبی از گل و بادکنک کاری بسیار جذاب و شاد جهت هدیه به عزیزانتان.❤با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی از گلها و یا رنگ مورد استفا...

  345,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی-3-ساعتهspanstrongspanppباکس-چرمی-برنا-کاری-زیبا-و-اسپرت-که٢٠-شاخه-رز-قرمز-را-درون-خودش-جای-داده-است-pp✅ارتفاع-باکس-حدود-٣٠-سانتیمترpp✅قطر-باکس-حدود-٢٠-سانتیمترp

  باکس برنا 237

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی 3 ساعتهباکس چرمی برنا کاری زیبا و اسپرت که٢٠ شاخه رز قرمز را درون خودش جای داده است.✅ارتفاع باکس حدود ٣٠ سانتیمتر✅قطر باکس حدود ٢٠ سانتیمتر

  475,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-گیلدا-کاری-بسیار-زیبا-با-ترکیبی-از-٩-شاخه-رز-قرمز-و-سفید-درون-باکس-چرمی-مشکی-با-ابعادی-در-حدود-٢٠-در-٢٠-سانتیمترspanp

  باکس گیلدا 201

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس گیلدا کاری بسیار زیبا با ترکیبی از ٩ شاخه رز قرمز و سفید درون باکس چرمی مشکی با ابعادی در حدود ٢٠ در ٢٠ سانتیمتر

  265,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-10pt"باکس-ترحیم-ترکیبی-از-گل-داوودی-سفید-در-باکس-چرمی-استوانه-ای-با-قطر-حدودا-20-سانتیمتر-و-ارتفاع-30-سانتیمترspanp

  باکس گل ترحیم 58

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس ترحیم ترکیبی از گل داوودی سفید در باکس چرمی استوانه ای با قطر حدودا 20 سانتیمتر و ارتفاع 30 سانتیمتر

  235,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-بیبی-کار-بسیار-زیبا-و-خاص-که-بیشتر-جهت-تولد-غنچه-های-نو-شکفته-طراحی-و-دیزاین-شده-که-با-ترکیبی-از-گلهایی-چون-رز-مینیاتوری-،-داودی،-آلستر-و-مریا-همراه-با-عروسکی-بسیار-زیبا-که-درون-گلها-قرار-گرفته-دیزاین-شده-استnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅-ابعاد-باکس-حدودا-٣٠-در-٢۵-سانتیمترnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅جنس-باکس-مقواییspanpp-style"text-align-center"span-style"color-800080-font-size-10pt"strongرنگ-عروسک-با-توجه-به-موجودی-تغییرخواهد-کردstrongspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-12pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  باکس بیبی 202

  تحویل کالا در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس بیبی کار بسیار زیبا و خاص که بیشتر جهت تولد غنچه های نو شکفته طراحی و دیزاین شده که با ترکیبی از گلهایی چون رز مینیاتوری ، داودی، آلستر و مریا همراه با عروسکی بسیار زیبا که درون گلها قرار گرفته دیزاین شده است ✅ ابعاد باکس حدودا ٣٠ در ٢۵ سانتیمتر ✅جن...

  365,000 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گل فروشی اینترنتی فلورا است

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید