لیست جدیدترین محصولات


 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2-الی-3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-زیبای-گل-رائین-ترکیبی-از-گل-رز-و-لیسیانتوس-با-یک-سری-برگ-تزئینی-دیزاین-شدهnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅جنس-باکس-فلز-ی-و-ارتفاع-با-گل-حدود-٢۵-سانتیمترspanp

  باکس گل رائین 359

  تحویل در بازه زمانی 2 الی 3 ساعتهباکس زیبای گل رائین ترکیبی از گل رز و لیسیانتوس با یک سری برگ تزئینی دیزاین شده ✅جنس باکس فلز ی و ارتفاع با گل حدود ٢۵ سانتیمتر

  170,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-باز-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"جام-گلnbsp-بسیار-زیبا-ترکیبی-از-۴٠-شاخه-گل-رز-قرمز-و-١۴-شاخه-گل-انتریوم-و-شکلات-بر-روی-جام-شيشه-ای-دیزاین-شده-استnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅-ارتفاع-جام-با-گل-حدود-٧٠-تا-٨٠-سانتspanp

  جام مهرناز 161

  تحویل در باز زمانی 2الی3 ساعتهجام گل  بسیار زیبا ترکیبی از ۴٠ شاخه گل رز قرمز و ١۴ شاخه گل انتریوم و شکلات بر روی جام شيشه ای دیزاین شده است ✅ ارتفاع جام با گل حدود ٧٠ تا ٨٠ سانت

  1,980,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-center"nbsppp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-10pt"باکس-نازلی-کاری-بسیار-زیبا-که-متشکل-شده-از-١۶-شاخه-رز-قرمز-همراه-با-گل-عروس-درون-باکسی-از-جنس-پلکسیspanp

  باکس گل نازلی 393

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعته باکس نازلی کاری بسیار زیبا که متشکل شده از ١۶ شاخه رز قرمز همراه با گل عروس درون باکسی از جنس پلکسی

  580,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongemspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanemstrongspanppدسته-گل-رزا-ترکیبی-از-چند-رنگ-رز-مینیاتوری-و-گل-عروس-با-برگ-آرایی-بسیار-زیباpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongبا-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-strongspanp

  دسته گل رزا 536

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل رزا ترکیبی از چند رنگ رز مینیاتوری و گل عروس با برگ آرایی بسیار زیبابا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی از گلها و یا رنگ مورد استفاده مواردی با...

  750,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"سبد-گل-ترحیم-فوق-ترکیبی-از-گل-هایی-چون-انتریوم،-لیلیوم،-رز،-داوودی-و-لیسیانتوس-با-ارتفاع-حدود-٨٠-تا-٩٠-سانت-کار-شده-استspanp

  سبد گل ترحیم 66

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهسبد گل ترحیم فوق ترکیبی از گل هایی چون انتریوم، لیلیوم، رز، داوودی و لیسیانتوس با ارتفاع حدود ٨٠ تا ٩٠ سانت کار شده است

  830,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-ff0000"span-style"color-000000"دسته-گل-تانیا-ترکیبی-از-۵-شاخه-گل-رز-و۴-شاخه-گل-آلستر-و-مریا-،-گل-عروس-و-سبزه-که-با-کاغذ-رنگی-قرمز-دیزاین-شده--spanspanpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"nbspspanstrongpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"nbspspanstrongp

  دسته گل تانیا 535

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل تانیا ترکیبی از ۵ شاخه گل رز و۴ شاخه گل آلستر و مریا ، گل عروس و سبزه که با کاغذ رنگی قرمز دیزاین شده .  

  245,000 تومان
 • pnbsppp-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt"تاج-گل-ترحیم-با-ترکیب-گلایل-و-لیلیوم-با-ارتفاع-حدود-١۶٠تا-١٧٠-مترspanpp-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt"nbspspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongبه-دلیل-طبیعی-بودن-کار-ها-امکان-۱۰٪-تا-۱۵٪-اختلاف-وجود-دارد-strongspanp

  تاج گل ترحیم 65

   تاج گل ترحیم با ترکیب گلایل و لیلیوم با ارتفاع حدود ١/۶٠تا ١/٧٠ متر به دلیل طبیعی بودن کار ها امکان ۱۰٪ تا ۱۵٪ اختلاف وجود دارد.

  1,200,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی-3-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-12pt"ترکیبی-از-١٠شاخه-رز-سفید-درون-جام-شیشه-با-روبان-ساتن-مشکیspanp

  تراریوم ترحیم 43

  تحویل در بازه زمانی 2الی 3 ساعتهترکیبی از ١٠شاخه رز سفید درون جام شیشه با روبان ساتن مشکی

  350,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-گل-الینا-ترکیبی-از-گل-رز-لب-صورتی،-لیسیانتوس،-داودی-خوشه-ای-که-درون-باکس-شطرنجی-از-جنس-مولتی-با-ابعادی-حدود-٢٢-در-٢٢-سانت-دیزاین-شده-است-spanppnbspppstrongspan-style"font-size-12pt"✅(رنگ-باکس-از-دورنگ-طلایی-یا-نقره-ای-با-توجه-به-موجودی-فروشگاه-انتخاب-میzwnjگردد)spanstrongppnbspppspan-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-12pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  باکس گل الینا 397

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس گل الینا ترکیبی از گل رز لب صورتی، لیسیانتوس، داودی خوشه ای که درون باکس شطرنجی از جنس مولتی با ابعادی حدود ٢٢ در ٢٢ سانت دیزاین شده است. ✅(رنگ باکس از دورنگ طلایی یا نقره ای با توجه به موجودی فروشگاه انتخاب می‌گردد) با توجه به فصلی بودن برخی از گل ...

  485,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی2-الی-3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-center"span-style"font-size-10pt"دسته-گل-الوان-ترکیبی-از-١۵-شاخه-رز-قرمز-و-گل-زیبای-عروس-که-دور-تادور-رزها-کار-شده-استspanp

  دسته گل الوان 505

  تحویل در بازه زمانی2 الی 3 ساعتهدسته گل الوان ترکیبی از ١۵ شاخه رز قرمز و گل زیبای عروس که دور تادور رزها کار شده است

  445,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-10pt"دسته-گل-صوفیا-ترکیبی-از-۵-شاخه-رز-قرمز-و-۵-شاخه-رز-سفید-با-دیزاین-و-برگ-آرایی-بسیار-زیباspanp

  دسته گل صوفیا 517

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل صوفیا ترکیبی از ۵ شاخه رز قرمز و ۵ شاخه رز سفید با دیزاین و برگ آرایی بسیار زیبا

  275,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی2-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-10pt"باکس-رز-جاودان-هدیه-ای-زیبا-و-ماندگار-برای-کسانی-که-دوستشان-دارید-با-ماندگاری-بیش-از-۵-سالspanp

  رز جاودان مشکی 234

  تحویل کالا در بازه زمانی2 ساعتهباکس رز جاودان هدیه ای زیبا و ماندگار برای کسانی که دوستشان دارید با ماندگاری بیش از ۵ سال

  365,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی2-ساعتهspanstrongppnbsppp-style"text-align-center"span-style"font-size-10pt"باکس-رز-جاودان-هدیه-ای-زیبا-و-ماندگار-برای-کسانی-که-دوستشان-دارید-با-ماندگاری-بیش-از-پنج-سال-spanp

  رز جاودان قرمز 250

  تحویل کالا در بازه زمانی2 ساعته باکس رز جاودان هدیه ای زیبا و ماندگار برای کسانی که دوستشان دارید با ماندگاری بیش از پنج سال.

  365,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppstrongspan-style"font-size-10pt"سبد-گل-فوق-ترکيبی-از-گلzwnjهایی-چون-انتریوم،-لیلیوم،-رز-سفید-و-داودی-خوشه-ای-بر-روی-باکس-مشکی-کار-شده-استnbspnbspspanstrongppstrongspan-style"font-size-10pt"✅ارتفاع-سبد-گل-حدودا-٧٠-تا-٨٠-سانت-میباشد-spanstrongpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"به-دلیل-دست-ساز-بودن-کار-ها-امکان-۱۰٪-تا-۱۵٪-اختلاف-وجود-دارد-spanstrongspanp

  سبد گل ترحیم 64

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهسبد گل فوق ترکيبی از گل‌هایی چون انتریوم، لیلیوم، رز سفید و داودی خوشه ای بر روی باکس مشکی کار شده است  ✅ارتفاع سبد گل حدودا ٧٠ تا ٨٠ سانت میباشد.به دلیل دست ساز بودن کار ها امکان ۱۰٪ تا ۱۵٪ اختلاف وجود دارد.

  650,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppstrongspan-style"font-size-10pt"سبد-گل-فوق-ترکیبی-از-گل-هایی-چون-گل-لیلیوم،-مریم،-گلایل-و-گل-آلسترمریا-بر-روی-پایه-چوبی-کار-شدهspanstrongppstrongspan-style"font-size-10pt"nbsp✅تقریبا-حدود-١٢٠-سانتی-متر-ارتفاع-داردspanstrongppspan-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-10pt"به-دلیل-طبیعی-بودن-کار-ها-امکان-۱۰٪-تا-۱۵٪-اختلاف-وجود-دارد-spanstrongspanp

  سبد گل ترحیم 63

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهسبد گل فوق ترکیبی از گل هایی چون گل لیلیوم، مریم، گلایل و گل آلسترمریا بر روی پایه چوبی کار شده ✅تقریبا حدود ١/٢٠ سانتی متر ارتفاع داردبه دلیل طبیعی بودن کار ها امکان ۱۰٪ تا ۱۵٪ اختلاف وجود دارد.

  1,250,000 تومان
 • pnbspppspan-style"font-size-10pt"تاج-گل-فوق-ترکیبی-از-گل-هایی-چون-داودی،-لیلیوم،-لیسیانتوس-و-رز-بر-روی-سه-پایه-فلزی-با-ارتفاعی-حدود-١۶٠-سانتی-متر-کار-شده-است-spanppnbspp

  تاج گل ترحیم 62

   تاج گل فوق ترکیبی از گل هایی چون داودی، لیلیوم، لیسیانتوس و رز بر روی سه پایه فلزی با ارتفاعی حدود ١/۶٠ سانتی متر کار شده است. 

  1,750,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانیnbsp-2الی-3-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-12pt"دسته-گل-سپیده-ترکیبی-از-٣٠-شاخه-رز-سفید-ممتاز-ساقه-بلند-کاری-بسیار-زیبا-با-دیزاینی-بسیار-ساده-و-کلاسیک-با-روبان-کنفیspanp

  دسته گل سپیده 515

  تحویل در بازه زمانی  2الی 3 ساعتهدسته گل سپیده ترکیبی از ٣٠ شاخه رز سفید ممتاز ساقه بلند کاری بسیار زیبا با دیزاینی بسیار ساده و کلاسیک با روبان کنفی

  600,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-فوریspanstrongppstrongspan-style"font-size-10pt"کروتن-گیاهی-بسیار-زیبا-با-برگ-هایی-رنگی-درون-گلدان-سرامیکی-spanstrongppstrongspan-style"font-size-10pt"دما-دمای-مناسب-برای-این-گیاه،-در-تابستان-۲۷-درجه-و-در-زمستان-۱۵-درجه-سانتی-گراد-است-spanstrongppstrongspan-style"font-size-10pt"نور-به-عنوان-یک-قانون-کلی،-گیاهانی-که-رنگ-های-گرم-دارند-،-نیازمند-نور-خوب-هستند-spanstrongppnbspppstrongspan-style"font-size-10pt"این-گیاه-به-۶-تا-۸-ساعت-نور-مستقیم-خورشید-در-روز-نیاز-دارد-تا-شاخ-و-برگ-های-زرد-،-قرمز-و-بنفشِ-براق-تولید-کنند-spanstrongppstrongspan-style"font-size-10pt"آبیاری-در-فصل-رشد-،-باید-گیاه-کروتون-خود-را-بیشتر-آب-دهید-spanstrongppnbspppstrongspan-style"font-size-10pt"در-این-فصل-،-گیاه-نیاز-دارد-که-خاکش-دائما-مرطوب-باشد-spanstrongppnbspppstrongspan-style"font-size-10pt"✅ارتفاع-حدود-٣۵-سانتیمترspanstrongp

  گلدان کروتن 628

  تحویل فوریکروتن گیاهی بسیار زیبا با برگ هایی رنگی درون گلدان سرامیکی.دما: دمای مناسب برای این گیاه، در تابستان ۲۷ درجه و در زمستان ۱۵ درجه سانتی گراد است.نور: به عنوان یک قانون کلی، گیاهانی که رنگ های گرم دارند ، نیازمند نور خوب هستند. این گیاه به ۶ تا ۸ ساعت نور مستقیم خورشید در روز نیاز دارد ...

  320,000 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گل فروشی اینترنتی فلورا است

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید