لیست جدیدترین محصولات


 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"کاری-بسیار-زیبا،-ترکیبی-از-دو-شاخهzwnj-رز-قرمز-یا-دو-شاخه-گل-افتابگردان-به-انتخاب-شما-عزیزان-با-برگ-آرایی-خاص-و-مختصر-درون-باکس-چوبی-با-ارتفاع-٣۵سانتیمترspanppnbspppstrongspan-style"font-size-10pt-color-800080"✅(لطفا-در-قسمت-توضیحات-ثبت-سفارش-نوع-گل-مورد-نظر-که-گل-رز-باشد-یا-آفتابگردان-را-حتما-بنویسید)spanstrongp

  باکس گل شادان 317

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهکاری بسیار زیبا، ترکیبی از دو شاخه‌ رز قرمز یا دو شاخه گل افتابگردان به انتخاب شما عزیزان با برگ آرایی خاص و مختصر درون باکس چوبی با ارتفاع ٣۵سانتیمتر ✅(لطفا در قسمت توضیحات ثبت سفارش نوع گل مورد نظر که گل رز باشد یا آفتابگردان را حتما بنویسید)

  165,000 تومان
 • pspan-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-گل-الیس-کاری-بسیار-زیبا-از-جنس-پلکسی-شفاف-به-شکل-کیف-با-بند-کنفی-که-با-١۴-شاخه-رز-قرمز-و-گل-عروس-دیزاین-شده-استspanp

  باکس آلیس 349

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس گل الیس کاری بسیار زیبا از جنس پلکسی شفاف به شکل کیف با بند کنفی که با ١۴ شاخه رز قرمز و گل عروس دیزاین شده است

  540,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"کاری-بسیار-زیبا،-ترکیبی-از-٣-شاخهzwnj-رز-قرمز-با-برگ-آرایی-مختصر-درون-باکس-چرمی-به-شکل-فانوسspanppspan-style"font-size-10pt"✅-ارتفاع-٣٨-سانتیمترspanp

  باکس فانوس 313

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهکاری بسیار زیبا، ترکیبی از ٣ شاخه‌ رز قرمز با برگ آرایی مختصر درون باکس چرمی به شکل فانوس✅ ارتفاع ٣٨ سانتیمتر

  185,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppnbspppباکس-گل-آرسو-تک-شاخه-ای-درون-باکس-چوبی-با-لبه-پلکسی-شفافnbsppp✅ابعاد-٧-در-٧-سانتیمتر-و-ارتفاع-١٠-سانتیمترp

  باکس آرسو 350

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعته باکس گل آرسو تک شاخه ای درون باکس چوبی با لبه پلکسی شفاف ✅ابعاد ٧ در ٧ سانتیمتر و ارتفاع ١٠ سانتیمتر

  110,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-جیوانی-کاری-بسیار-زیبا-از-جنس-چوب-و-لبه-پلکسی-شفاف-که-از-۴-شاخه-رز-با-دیزاین-گل-عروسnbspnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅اگر-تمایل-به-یک-رنگ-یا-دورنگ-کار-کردن-رنگ-رز-دارید-حتما-در-جزئـیـــات-مشخص-بفرماییدnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅ابعاد-باکسspanppspan-style"font-size-10pt"٢۵-در-٧-سانتیمتر-و-ارتفاع-١٠-سانتیمترspanp

  باکس جیوانی 279

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتباکس جیوانی کاری بسیار زیبا از جنس چوب و لبه پلکسی شفاف که از ۴ شاخه رز با دیزاین گل عروس  ✅اگر تمایل به یک رنگ یا دورنگ کار کردن رنگ رز دارید حتما در جزئـیـــات مشخص بفرمایید ✅ابعاد باکس:٢۵ در ٧ سانتیمتر و ارتفاع ١٠ سانتیمتر

  220,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2-الی-3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-زیبای-گل-رائین-ترکیبی-از-گل-رز-و-لیسیانتوس-با-یک-سری-برگ-تزئینی-دیزاین-شدهnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅جنس-باکس-فلز-ی-و-ارتفاع-با-گل-حدود-٢۵-سانتیمترspanp

  باکس گل رائین 359

  تحویل در بازه زمانی 2 الی 3 ساعتهباکس زیبای گل رائین ترکیبی از گل رز و لیسیانتوس با یک سری برگ تزئینی دیزاین شده ✅جنس باکس فلز ی و ارتفاع با گل حدود ٢۵ سانتیمتر

  200,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-باز-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"جام-گلnbsp-بسیار-زیبا-ترکیبی-از-۴٠-شاخه-گل-رز-قرمز-و-١۴-شاخه-گل-انتریوم-و-شکلات-بر-روی-جام-شيشه-ای-دیزاین-شده-استnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅-ارتفاع-جام-با-گل-حدود-٧٠-تا-٨٠-سانتspanp

  جام مهرناز 161

  تحویل در باز زمانی 2الی3 ساعتهجام گل  بسیار زیبا ترکیبی از ۴٠ شاخه گل رز قرمز و ١۴ شاخه گل انتریوم و شکلات بر روی جام شيشه ای دیزاین شده است ✅ ارتفاع جام با گل حدود ٧٠ تا ٨٠ سانت

  2,400,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-center"nbsppp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-10pt"باکس-نازلی-کاری-بسیار-زیبا-که-متشکل-شده-از-١۶-شاخه-رز-قرمز-همراه-با-گل-عروس-درون-باکسی-از-جنس-پلکسیspanp

  باکس گل نازلی 393

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعته باکس نازلی کاری بسیار زیبا که متشکل شده از ١۶ شاخه رز قرمز همراه با گل عروس درون باکسی از جنس پلکسی

  740,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongemspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanemstrongspanppدسته-گل-رزا-ترکیبی-از-چند-رنگ-رز-مینیاتوری-و-گل-عروس-با-برگ-آرایی-بسیار-زیباpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongبا-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-strongspanp

  دسته گل رزا 536

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل رزا ترکیبی از چند رنگ رز مینیاتوری و گل عروس با برگ آرایی بسیار زیبابا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی از گلها و یا رنگ مورد استفاده مواردی با...

  750,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"سبد-گل-ترحیم-فوق-ترکیبی-از-گل-هایی-چون-انتریوم،-لیلیوم،-رز،-داوودی-و-لیسیانتوس-با-ارتفاع-حدود-٨٠-تا-٩٠-سانت-کار-شده-استspanp

  سبد گل ترحیم 66

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهسبد گل ترحیم فوق ترکیبی از گل هایی چون انتریوم، لیلیوم، رز، داوودی و لیسیانتوس با ارتفاع حدود ٨٠ تا ٩٠ سانت کار شده است

  960,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt-color-ff0000"span-style"color-000000"دسته-گل-تانیا-ترکیبی-از-۵-شاخه-گل-رز-و۴-شاخه-گل-آلستر-و-مریا-،-گل-عروس-و-سبزه-که-با-کاغذ-رنگی-قرمز-دیزاین-شده--spanspanpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"nbspspanstrongpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"nbspspanstrongp

  دسته گل تانیا 535

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل تانیا ترکیبی از ۵ شاخه گل رز و۴ شاخه گل آلستر و مریا ، گل عروس و سبزه که با کاغذ رنگی قرمز دیزاین شده .  

  350,000 320,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-فوریspanstrongppبونسای-یوکا-تنه-دار-بسیار-زیبا-و-مینیاتوریpp✅-ارتفاع-حدود۵٠-تا-۵۵-سانتیمترp

  بونسای یوکا 631

  تحویل فوریبونسای یوکا تنه دار بسیار زیبا و مینیاتوری✅ ارتفاع حدود۵٠ تا ۵۵ سانتیمتر

  540,000 تومان
 • pnbsppp-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt"تاج-گل-ترحیم-با-ترکیب-گلایل-و-لیلیوم-با-ارتفاع-حدود-١۶٠تا-١٧٠-مترspanpp-style"text-align-center"span-style"font-size-12pt"nbspspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongبه-دلیل-طبیعی-بودن-کار-ها-امکان-۱۰٪-تا-۱۵٪-اختلاف-وجود-دارد-strongspanp

  تاج گل ترحیم 65

   تاج گل ترحیم با ترکیب گلایل و لیلیوم با ارتفاع حدود ١/۶٠تا ١/٧٠ متر به دلیل طبیعی بودن کار ها امکان ۱۰٪ تا ۱۵٪ اختلاف وجود دارد.

  1,200,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی-3-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-12pt"ترکیبی-از-١٠شاخه-رز-سفید-درون-جام-شیشه-با-روبان-ساتن-مشکیspanp

  تراریوم ترحیم 43

  تحویل در بازه زمانی 2الی 3 ساعتهترکیبی از ١٠شاخه رز سفید درون جام شیشه با روبان ساتن مشکی

  450,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-گل-الینا-ترکیبی-از-گل-رز-لب-صورتی،-لیسیانتوس،-داودی-خوشه-ای-که-درون-باکس-شطرنجی-از-جنس-مولتی-با-ابعادی-حدود-٢٢-در-٢٢-سانت-دیزاین-شده-است-spanppnbspppstrongspan-style"font-size-12pt"✅(رنگ-باکس-از-دورنگ-طلایی-یا-نقره-ای-با-توجه-به-موجودی-فروشگاه-انتخاب-میzwnjگردد)spanstrongppnbspppspan-style"color-ff9900"strongspan-style"font-size-12pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanp

  باکس گل الینا 397

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس گل الینا ترکیبی از گل رز لب صورتی، لیسیانتوس، داودی خوشه ای که درون باکس شطرنجی از جنس مولتی با ابعادی حدود ٢٢ در ٢٢ سانت دیزاین شده است. ✅(رنگ باکس از دورنگ طلایی یا نقره ای با توجه به موجودی فروشگاه انتخاب می‌گردد) با توجه به فصلی بودن برخی از گل ...

  500,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی2-الی-3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-center"span-style"font-size-10pt"دسته-گل-الوان-ترکیبی-از-١۵-شاخه-رز-قرمز-و-گل-زیبای-عروس-که-دور-تادور-رزها-کار-شده-استspanp

  دسته گل الوان 505

  تحویل در بازه زمانی2 الی 3 ساعتهدسته گل الوان ترکیبی از ١۵ شاخه رز قرمز و گل زیبای عروس که دور تادور رزها کار شده است

  600,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-10pt"دسته-گل-صوفیا-ترکیبی-از-۵-شاخه-رز-قرمز-و-۵-شاخه-رز-سفید-با-دیزاین-و-برگ-آرایی-بسیار-زیباspanp

  دسته گل صوفیا 517

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل صوفیا ترکیبی از ۵ شاخه رز قرمز و ۵ شاخه رز سفید با دیزاین و برگ آرایی بسیار زیبا

  380,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-کالا-در-بازه-زمانی2-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-10pt"باکس-رز-جاودان-هدیه-ای-زیبا-و-ماندگار-برای-کسانی-که-دوستشان-دارید-با-ماندگاری-بیش-از-۵-سالspanp

  رز جاودان مشکی 234

  تحویل کالا در بازه زمانی2 ساعتهباکس رز جاودان هدیه ای زیبا و ماندگار برای کسانی که دوستشان دارید با ماندگاری بیش از ۵ سال

  365,000 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گل فروشی اینترنتی فلورا است

طراحی فروشگاه اینترنتی و سئو مرکز طراحی وب زئوس
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید