لیست جدیدترین محصولات


 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تspanstrongspanstrong-style"color-ff0000"span-style"font-size-12pt"حویل-2-الی-3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-right"nbsppp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt"span-style"font-size-10pt-color-000000"باکس-گل-روناک-هدیه-ای-خاص-و-جذاب-با-تم-رنگ-زرد-با-ترکیب-گل-و-بادکنک-spanspanpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff9900"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt"span-style"font-size-10pt-color-000000"nbspspanspanpp-style"text-align-right"span-style"font-size-12pt"span-style"font-size-10pt-color-000000"nbspspanspanp

  باکس گل روناک 272

  تحویل 2 الی 3 ساعته باکس گل روناک هدیه ای خاص و جذاب با تم رنگ زرد با ترکیب گل و بادکنک.با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی از گلها و یا رنگ مورد استفاده مواردی با حداکثر تشابه ...

  580,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-2-الی-3-ساعتهspanstrongppباکس-گل-بسیار-زیبا-رنگارنگ-با-ترکیب-رنگهای-بسیار-زیبا-رز-مینیاتوری-هارمونی-خاصی-رو-کنار-هم-خلق-کرده-اند-ppnbsppp-style"text-align-center"strongspan-style"color-ff9900"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شدspanstrong-ppnbspp

  باکس گل رنگارنگ274

  تحویل 2 الی 3 ساعتهباکس گل بسیار زیبا رنگارنگ با ترکیب رنگهای بسیار زیبا رز مینیاتوری هارمونی خاصی رو کنار هم خلق کرده اند. با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی از گلها و یا رنگ ...

  350,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-2الی3-ساعتهspanstrongpp١٢span-style"font-size-10pt"-شاخه-گل-افتابگردون-که-انرژی-و-صمیمیت-را-درون-هر-کس-زنده-میzwnjکند-کاری-بسیار-خاص-و-زیباspanp

  دسته گل آفتاب 539

  تحویل 2الی3 ساعته١٢ شاخه گل افتابگردون که انرژی و صمیمیت را درون هر کس زنده می‌کند کاری بسیار خاص و زیبا

  485,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویلnbsp-2-الی-3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-center"span-style"font-size-10pt-color-000000"باکس-گل-صنم-ترکیبی-بی-نظیر-از-گل-افتابگردون،-رز-مینیاتوری،-لیسیانتوس-و-السترو-مریا-که-جلوه-ای-زیبا-و-فوقzwnjالعاده-در-کنار-هم-خلق-کرده-spanpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-10pt-color-ff9900"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-10pt-color-ff9900"nbspspanstrongpp-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-10pt-color-ff9900"nbspspanstrongp

  باکس گل صنم 273

  تحویل  2 الی 3 ساعتهباکس گل صنم ترکیبی بی نظیر از گل افتابگردون، رز مینیاتوری، لیسیانتوس و السترو مریا که جلوه ای زیبا و فوق‌العاده در کنار هم خلق کرده.با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت م...

  950,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongppspan-style"font-size-10pt"دسته-گل-نسیم-کاری-بسیار-زیبا-از-۴٠-شاخه-رز-قرمز-ممتاز-هلندی-تشکیل-شدهnbsp-که-با-برگ-و-کاغذ-کاهی-دیزاین-شدهspanp

  دسته گل نسیم 537

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل نسیم کاری بسیار زیبا از ۴٠ شاخه رز قرمز ممتاز هلندی تشکیل شده  که با برگ و کاغذ کاهی دیزاین شده

  900,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی-3ساعتهspanstrongspanppnbspppکاری-بسیار-زیبا-و-خاص-درون-باکس-فلزی-با-ترکیب-گلzwnjهایی-چون-آفتابگردان،-ليسانتوس،-رز-مینیاتوری-و-گل-عروس-pp-style"text-align-center"strongspan-style"color-ff9900"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongp

  باکس جودی 300

  تحویل در بازه زمانی 2الی 3ساعته کاری بسیار زیبا و خاص درون باکس فلزی با ترکیب گل‌هایی چون آفتابگردان، ليسانتوس، رز مینیاتوری و گل عروس.با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی ا...

  580,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanpp-style"text-align-center"nbsppp-style"text-align-center"باکس-گل-دانتل-ترکیبی-از-گلهای-رز-مینیاتوری،-گل-داوودی-و-ليسانتوس-درون-باکس-چوبی-دسته-دارpp-style"text-align-center"span-style"color-800080"strongspan-style"font-size-12pt"(رنگ-باکس-بنا-به-نوع-گل-و-موجودی-تغییر-میzwnjکند)spanstrongspanpp-style"text-align-center"span-style"color-800080"strongspan-style"font-size-12pt"با-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-spanstrongspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff6600-font-size-10pt"strongبا-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شدstrongspanp

  باکس گل دانتل 258

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعته باکس گل دانتل ترکیبی از گلهای رز مینیاتوری، گل داوودی و ليسانتوس درون باکس چوبی دسته دار(رنگ باکس بنا به نوع گل و موجودی تغییر می‌کند)با توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می ب...

  275,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی-3-ساعتهspanstrongspanppnbsppp-style"text-align-center"span-style"font-size-10pt"باکس-گل-نیوا-کاری-بسیار-زیبا-با-ابعاد-٢٠-در-٢٠سانتی-متر-که-با-٩-شاخه-رز-قرمز-هلندی-دیزاین-شده-جنس-باکس-ترکیب-چوب-و-پلکسی-است-spanpp-style"text-align-center"nbspp

  باکس گل نیوا 374

  تحویل در بازه زمانی 2الی 3 ساعته باکس گل نیوا کاری بسیار زیبا با ابعاد ٢٠ در ٢٠سانتی متر که با ٩ شاخه رز قرمز هلندی دیزاین شده جنس باکس ترکیب چوب و پلکسی است. 

  350,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanpp-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"span-style"font-size-12pt"span-style"color-000000-font-size-10pt"باکس-گل-شیدا-هدیه-ای-زیبا-که-درون-آن-با-دو-شاخه-رز-ساقه-بلند-مزین-شدهspanspanspanpp-style"text-align-center"span-style"color-800080"span-style"font-size-12pt"span-style"font-size-10pt"(باکس-شیدا-در-حال-حاضر-از-دو-رنگ-سفید-و-مشکی-موجود-می-باشد-که-در-صورت-ثبت-سفارش-در-قسمت-توضیحات-رنگ-باکس-را-مشخص-بفرمایید)spanspanspanp

  باکس شیدا 271

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس گل شیدا هدیه ای زیبا که درون آن با دو شاخه رز ساقه بلند مزین شده(باکس شیدا در حال حاضر از دو رنگ سفید و مشکی موجود می باشد که در صورت ثبت سفارش در قسمت توضیحات رنگ باکس را مشخص بفرمایید)

  175,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی-3-ساعتهspanstrongspanpp-style"text-align-right"span-style"color-ff0000"span-style"font-size-12pt"span-style"font-size-10pt-color-000000"کاری-بسیار-زیبا-و-خاص-جهت-هدیه-که-با-ترکیبی-از-گل-های-رز-مینیاتوری،-لیسانتوس،-داوودی-و-آلسترومریا-درون-باکس-تمام-شفاف-پلکسیspanspanspanp

  باکس گل هانا کد 388

  تحویل در بازه زمانی 2الی 3 ساعتهکاری بسیار زیبا و خاص جهت هدیه که با ترکیبی از گل های رز مینیاتوری، لیسانتوس، داوودی و آلسترومریا درون باکس تمام شفاف پلکسی

  465,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"کاری-بسیار-زیبا،-ترکیبی-از-دو-شاخهzwnj-رز-قرمز-یا-دو-شاخه-گل-افتابگردان-به-انتخاب-شما-عزیزان-با-برگ-آرایی-خاص-و-مختصر-درون-باکس-چوبی-با-ارتفاع-٣۵سانتیمترspanppnbspppstrongspan-style"font-size-10pt-color-800080"✅(لطفا-در-قسمت-توضیحات-ثبت-سفارش-نوع-گل-مورد-نظر-که-گل-رز-باشد-یا-آفتابگردان-را-حتما-بنویسید)spanstrongp

  باکس گل شادان 317

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهکاری بسیار زیبا، ترکیبی از دو شاخه‌ رز قرمز یا دو شاخه گل افتابگردان به انتخاب شما عزیزان با برگ آرایی خاص و مختصر درون باکس چوبی با ارتفاع ٣۵سانتیمتر ✅(لطفا در قسمت توضیحات ثبت سفارش نوع گل مورد نظر که گل رز باشد یا آفتابگردان را حتما بنویسید)

  165,000 تومان
 • pspan-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-گل-الیس-کاری-بسیار-زیبا-از-جنس-پلکسی-شفاف-به-شکل-کیف-با-بند-کنفی-که-با-١۴-شاخه-رز-قرمز-و-گل-عروس-دیزاین-شده-استspanp

  باکس آلیس 349

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهباکس گل الیس کاری بسیار زیبا از جنس پلکسی شفاف به شکل کیف با بند کنفی که با ١۴ شاخه رز قرمز و گل عروس دیزاین شده است

  495,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"کاری-بسیار-زیبا،-ترکیبی-از-٣-شاخهzwnj-رز-قرمز-با-برگ-آرایی-مختصر-درون-باکس-چرمی-به-شکل-فانوسspanppspan-style"font-size-10pt"✅-ارتفاع-٣٨-سانتیمترspanp

  باکس فانوس 313

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهکاری بسیار زیبا، ترکیبی از ٣ شاخه‌ رز قرمز با برگ آرایی مختصر درون باکس چرمی به شکل فانوس✅ ارتفاع ٣٨ سانتیمتر

  195,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppnbspppspan-style"font-size-18pt"باکس-گل-آرسو-تک-شاخه-ای-درون-باکس-چوبی-با-لبه-پلکسی-شفافnbspspanppspan-style"font-size-18pt"✅ابعادnbsp8-در-8سانتیمتر-و-ارتفاع-15سانتیمترspanp

  باکس آرسو 350

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعته باکس گل آرسو تک شاخه ای درون باکس چوبی با لبه پلکسی شفاف ✅ابعاد 8 در 8سانتیمتر و ارتفاع 15سانتیمتر

  100,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2-الی-3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"باکس-زیبای-گل-رائین-ترکیبی-از-گل-رز-و-لیسیانتوس-با-یک-سری-برگ-تزئینی-دیزاین-شدهnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅جنس-باکس-فلز-ی-و-ارتفاع-با-گل-حدود-٢۵-سانتیمترspanp

  باکس گل رائین 359

  تحویل در بازه زمانی 2 الی 3 ساعتهباکس زیبای گل رائین ترکیبی از گل رز و لیسیانتوس با یک سری برگ تزئینی دیزاین شده ✅جنس باکس فلز ی و ارتفاع با گل حدود ٢۵ سانتیمتر

  195,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-باز-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongspanppspan-style"font-size-10pt"جام-گلnbsp-بسیار-زیبا-ترکیبی-از-۴٠-شاخه-گل-رز-قرمز-و-١۴-شاخه-گل-انتریوم-و-شکلات-بر-روی-جام-شيشه-ای-دیزاین-شده-استnbspspanppspan-style"font-size-10pt"✅-ارتفاع-جام-با-گل-حدود-٧٠-تا-٨٠-سانتspanp

  جام مهرناز 161

  تحویل در باز زمانی 2الی3 ساعتهجام گل  بسیار زیبا ترکیبی از ۴٠ شاخه گل رز قرمز و ١۴ شاخه گل انتریوم و شکلات بر روی جام شيشه ای دیزاین شده است ✅ ارتفاع جام با گل حدود ٧٠ تا ٨٠ سانت

  2,850,000 تومان
 • p-style"text-align-center"strongspan-style"font-size-12pt-color-ff0000"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanstrongpp-style"text-align-center"nbsppp-style"text-align-right"span-style"color-000000-font-size-10pt"باکس-نازلی-کاری-بسیار-زیبا-که-متشکل-شده-از-١۶-شاخه-رز-قرمز-همراه-با-گل-عروس-درون-باکسی-از-جنس-پلکسیspanp

  باکس گل نازلی 393

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعته باکس نازلی کاری بسیار زیبا که متشکل شده از ١۶ شاخه رز قرمز همراه با گل عروس درون باکسی از جنس پلکسی

  625,000 تومان
 • p-style"text-align-center"span-style"color-ff0000"strongemspan-style"font-size-12pt"تحویل-در-بازه-زمانی-2الی3-ساعتهspanemstrongspanppدسته-گل-رزا-ترکیبی-از-چند-رنگ-رز-مینیاتوری-و-گل-عروس-با-برگ-آرایی-بسیار-زیباpp-style"text-align-center"span-style"color-ff9900"strongبا-توجه-به-فصلی-بودن-برخی-از-گل-ها،-در-چیدمان-بعضی-از-سفارشات-10-تا-15-احتمال-تغییرات-وجود-دارد-که-این-امر-کاملا-طبیعی-می-باشد،-در-صورت-موجود-نبودن-بعضی-از-گلها-و-یا-رنگ-مورد-استفاده-مواردی-با-حداکثر-تشابه-جایگزین-خواهند-شد-strongspanp

  دسته گل رزا 536

  تحویل در بازه زمانی 2الی3 ساعتهدسته گل رزا ترکیبی از چند رنگ رز مینیاتوری و گل عروس با برگ آرایی بسیار زیبابا توجه به فصلی بودن برخی از گل ها، در چیدمان بعضی از سفارشات 10 تا 15% احتمال تغییرات وجود دارد که این امر کاملا طبیعی می باشد، در صورت موجود نبودن بعضی از گلها و یا رنگ مورد استفاده مواردی با...

  800,000 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گل فروشی اینترنتی فلورا است

طراحی فروشگاه اینترنتی و سئو مرکز طراحی وب زئوس
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید